Sprengstein

Sprengstein

kr 75,00 / kubikk

er hentet ut av hardt fast fjell som granitt, gabbro og gneis. Produktet inneholder støv, og er av ulik form med skarpe kanter. Dette produktet kan du bruke til veifundament, fylling, drenering, underlag for bygg, og bak murer for god drenering.

Shopping Cart