Skjellsand

Skjellsand

kr 312,50 / kubikk

Skjellsand hentes opp fra sjøbunn og brukes eksempelvis til pH regulering av jord. Naturlige kalkforbindelser løser seg opp over tid, og regulerer jordens PH-verdier.

Shopping Cart