Singel 8-16 mm

Singel 8-16 mm

kr 187,50 / tonn kr 150,00

Dette er standard singel som ofte brukes til grøfter, justering av hustomter, avretning og ifylling for ringmurer. Denne typen blir også brukt som topplag i gårdstun etc.

Shopping Cart