Singel 16-32 mm

Singel 16-32 mm

kr 187,50 / tonn

Den største singeltypen (grovsingel) brukes til drenering og grøftemasse. Den fordeler seg fint i grøfter og fyller godt ut. Den egner seg også som fyll bak mindre murer.

Shopping Cart