Pukk 32-63 mm

Pukk 32-63 mm

kr 187,50 / tonn kr 150,00

også kalt kult, er hentet ut av hardt fast fjell som granitt, gabbro og gneis. Produktet inneholder i hovedsak ikke støv, og er av ulik form med skarpe kanter. Pukk kan du bruke til veifundament, fylling, drenering, og bak murer for god drenering.

Shopping Cart