Pukk 20-120 mm

Pukk 20-120 mm

kr 137,50 / tonn kr 110,00

også kalt kult, er hentet ut av hardt fast fjell som granitt, gabbro og gneis. Produktet inneholder i hovedsak ikke støv, og er av ulik form med skarpe kanter. Pukk kan du bruke til veifundament, fylling, drenering, jernbanepukk, betongtilsetning, underlag for bygg, friksjonslag for betong og bak murer for god drenering.

Shopping Cart