Grus 0-32 mm

Grus 0-32 mm

kr 175,00 / tonn kr 140,00

inneholder 0-stoff (bindestøv) og egner seg til å løfte terreng eller til nygrusing over sprengsteing. Denne grusen kalles også oppretningsmasse og egner seg der det er behov for vesentlig justering av eksisterende vei.

Shopping Cart