Veigrus 0-16 mm

Veigrus 0-16 mm

kr 175,00 / tonn kr 140,00

Veigrus 0-16 inneholder 0-stoff (bindestøv) og egner seg derfor bra til veidekke med et fast kjørelag. Ny grusing og gruspåfylling er typisk for denne sorten. Dersom veien trenger vesentlig justering, så anbefaler vi produktet grus 0-32 mm.

Shopping Cart